fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunki | Lekcja 92: Gry pamięciowe

Zobacz lekcję z lektorem:

Słownictwo z lekcji:

Ostatnie dwie lekcje zostały poświęcone grze scrabble. Przyjrzyjmy się, jak można trenować pamięć.

das Gedächtnisspiel – gra pamięciowa
die Gedächtnisspiele – gry pamięciowe
das Konzentrationsspiel – gra wymagająca skupienia
Często używa się określenia „Gehirnjogging”, czyli „jogging dla mózgu”.
etwas spielen – grać w coś
Jak można tutaj zauważyć, mówiąc po niemiecku „grać w coś”, nie używamy przyimka „in”. Tak więc poprawną formą będzie:
Scrabble spielen – grać w scrabble
Niepoprawna forma: in Scrabble spielen
Formy w poszczególnych czasach: spielen – spielte – hat gespielt
Wir haben heute Scrabble gespielt. – Graliśmy dzisiaj w scrabble.

das Gedächtnis aktivieren – aktywować pamięć
die Spielregeln – reguły gry
Ich kenne die Spielregeln nicht. – Nie znam reguł gry.
Ich muss die Spielanleitung lesen. – Muszę przeczytać instrukcję.

der Würfel – kostka do gry
würfeln – rzucić kostką do gry
Würfel mit einem Würfel! – Rzuć jedną kostką!
Würfeln Sie mit einem Würfel! – Proszę rzucić jedną kostką!
Würfel mit zwei Würfeln! – Rzuć dwiema kostkami!
Würfeln Sie mit zwei Würfeln! – Proszę rzucić dwiema kostkami!
Für dieses Spiel brauchen wir einen Würfel / zwei Würfel. – Do tej gry potrzebujemy jednej kostki / dwóch kostek.

Welche Spiele machen dir / Ihnen Spaß? – Jakie gry sprawiają radość tobie / pani/panu?
Was möchtest du spielen? – W co chciałbyś zagrać?
Was möchten Sie spielen? – W co chciałby pan zagrać?
Spielen wir Scrabble? – Pogramy w scrabble?
Spielst du gerne Sudoku? – Czy grasz chętnie w sudoku?
Spielen Sie gerne Sudoku? – Czy gra pan/pani chętnie w sudoku?

Inne popularne gry

Bingo
das Rätsel – zagadka
die Rätsel – zagadki
das Kreuzworträtsel – krzyżówka
ein Kreuzworträtsel lösen – rozwiązywać krzyżówkę
das Bilderrätsel – zagadka obrazkowa

Sudoku
leere Kästchen mit Zahlen füllen – wypełnić puste sektory cyframi
neun Quadrate – dziewięć kwadratów
Die Zahlen 1 und 9 kommen nur einmal vor. – Cyfry 1 i 9 występują tylko raz.
die Zeile – wiersz
die Spalte – kolumna
das Quadrat – kwadrat
ein Feld, Felder – pole, pola
ein Feld ausfüllen – wypełnić pole
Ich fülle ein Feld aus. – Wypełniam pole.

Memory
Paare finden – znajdować pary
die Karte umdrehen – odwrócić kartę
Dreh jetzt bitte die Karte um! – Proszę, odwróć teraz kartę!
Ja, das ist ein Paar! – Tak, to jest para!
Nein, das ist kein Paar. Es gibt kleine Unterschiede. – Nie, to nie jest para. Są małe różnice.
Stadt-Land-Fluss – miasto-kraj-rzeka, po polsku mówimy „grać w państwa-miasta”.
das Brettspiel – gra planszowa
die Brettspiele – gry planszowe
Spielst du gerne Brettspiele? – Czy grasz chętnie w gry planszowe?
Spielen Sie gerne Brettspiele? – Czy gra pan/pani chętnie w gry planszowe?

fehlende Buchstaben ergänzen – uzupełniać brakujące litery
Welcher Buchstabe fehlt? – Jaka litera brakuje?
Nichts fällt mir ein. – Nic nie przychodzi mi do głowy.

Sprichwörter zu Ende bringen – kończyć przysłowia
Morgenstund’ hat … (Gold im Mund) – Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.
Aller Anfang ist … (schwer). – Każdy początek jest trudny.
Scherben bringen … (Glück). – Rozbite szkło przynosi szczęście.
Es ist nicht alles Gold … (was glänzt). – Nie wszystko złoto, co się świeci.
Wer anderen eine Grube gräbt, … (fällt selbst hinein). – Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada.
Lieber den Spatz in der Hand als … (die Taube auf dem Dach). – Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.
Alle Wege führen … (nach Rom). – Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.
Ende gut, … (alles gut). – Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
Hunde, die bellen, … (beißen nicht). – Psy, które dużo szczekają, nie gryzą.

Pobierz plik *.pdf


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze