fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Jak dorobić do emerytury i nie stracić świadczenia ZUS? [2023]

jak dorobić do emerytury - zdjęcie 1

Na emeryturze dorabia coraz więcej Polaków, Opiekunki stanowią wśród nich sporą grupę. Część zarabia tak dużo, że… traci świadczenie. Praca Opiekunki, to często sposób na dodatkowe wynagrodzenie, a przez to wyższą emeryturę lub rentę w przyszłości. Niestety, każdego roku (jak podaje portal money.pl) kilka tysięcy emerytów i rencistów traci tymczasowe świadczenie z uwagi na zbyt wysokie zarobki. Warto wiedzieć jak dorobić do emerytury i nie stracić świadczenia ZUS.

Jak dorobić do emerytury i nie stracić świadczenia ZUS?

Wszystkie kwestie związane z limitami zarobków reguluje ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W jej świetle w wyniku przekroczenia przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalne i rentowe, wysokość przysługującej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu, a nawet zawieszeniu.
Opiekunko, jeśli jesteś emerytką bądź rencistką pamiętaj, że to,  ile możesz dorobić,  zależy przede wszystkim od wysokością przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli zarobisz za dużo, stracisz część świadczenia, lub zostanie ono tymczasowo zawieszone. Pechowców, którzy przekroczyli próg, wcale w Polsce nie brakuje. Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, średnio każdego miesiąca jest 5 tys. emerytów i rencistów, którzy mają zawieszone świadczenie.
Powód jest prosty: coraz więcej osób w podeszłym wieku podejmuje dalsza pracę. Dzisiaj w Polsce dorabia do emerytury bądź renty ponad 700 tys. osób.

Sytuacja dotyczy tylko zarobków z działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi. Dlatego podejmując lub kontynuując pracę zarobkową na umowę zlecenie warto sprawdzić, kiedy zawiesimy lub zmniejszymy świadczenie.

Opiekunko, nie przekraczaj 70 procent

jak dorobić do emerytury - zdjęcie 2
Jeśli Twoje dodatkowe wynagrodzenie nie przekroczy 70 procent przeciętnej miesięcznej wypłaty w Polsce, możesz spać spokojnie. Twoje świadczenie emerytalne i rentowe nie będą zmniejszane, ani zawieszane. Otrzymasz emeryturę i rentę w pełnej wysokości.

Jak wyliczysz wspomniane 70 procent?

ZUS co kwartał publikuje dane – i ostatnio zaprezentował wyniki za drugą część 2022 roku. Obecnie nowe progi obowiązują w okresie od 1 marca do 31 maja 2023 roku. W tym czasie przeciętne wynagrodzenia wyniosło 6733,49 zł. Twoje dodatkowe zarobki nie powinny więc przekroczyć kwoty 4713,50 zł.
Dobra, wiadomość jest taka, że te limity dotyczą tylko i wyłącznie osób znajdujących się na rencie lub na wcześniejszej emeryturze, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Innymi słowy, limity dotyczą kobiet na rencie/emeryturze przed ukończeniem 60 lat i mężczyzn przed ukończeniem 65 lat.
W momencie osiągnięcia wieku emerytalnego, czyli 60 lat (w przypadku kobiety) 65 lat  (w przypadku mężczyzny) można dorabiać bez żadnych limitów. Nie musimy wówczas martwić się, że ZUS zawiesi lub zmniejszy nam kwotę wypłacanych świadczeń.

A co jeśli przekroczysz 70%?

Jeśli przekroczysz ten przychód też nie stracisz od razu całości pieniędzy, spokojnie. Kolejny próg to 130%. Jeśli Twoje zarobki nie przekroczą 130% średniego miesięcznego wynagrodzenia, to emerytura lub renta będą po prostu zmniejszone.

Uważaj jednak, by nie przekroczyć 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia! Po przekroczeniu tego progu ZUS zawiesi wypłatę Twojego świadczenia. Należy pamiętać, że zawieszenie nie równa się utrata. Emerytura i renta znów będą wpływać na Twoje konto, gdy przestaniesz dorabiać.

Zobacz też: Ile zarabia Opiekunka osób starszych w Niemczech?

Ile może dorobić opiekunka na rencie lub wcześniejszej emeryturze od 1 marca 2023 roku?

Zgodnie z komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2023 r od 1 marca 2023 roku limity będą wyższe niż w kwartale poprzednim. Jeżeli jesteś na wcześniejszej emeryturze lub rencie, w najbliższych miesiącach możesz zarobić:

  • nie więcej niż 4713,50/mc – w momencie przekroczenia tej kwoty świadczenie pobierane zostanie zmniejszone do 70% przeciętnego wynagrodzenia.
  • nie więcej niż 8753,60/mc – w przypadku przekroczenia tej kwoty pobierane świadczenie zostanie całkowicie zawieszone. W tej sytuacji ZUS zawiesi wypłacanie świadczenia za wybrany miesiąc. [1]

Renta socjalna – są różnice.

W przypadku renty socjalnej sprawa wygląda nieco inaczej. Jej zawieszenie związane jest z przekroczeniem poziomu 70% przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Jeśli więc otrzymujesz rentę możesz dorabiać, ale zdecydowanie mniej zarabiać.

ZUS wymaga od seniorów informacji o dorabianiu.

Jeśli osiągnęłaś przychody, a nie poinformowałaś ZUS o tym, Zakład zażąda zwrotu świadczeń, które ci nie przysługiwały za 3 lata wstecz! Jeśli powiadomisz ZUS z opóźnieniem, Zakład zażąda zwrotu tych świadczeń tylko za ostatni rok. A jeżeli zrobisz to szybko, to nie będziesz nic oddawać.

Podstawa prawna:

  1. Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2022 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

Chcesz być na bieżąco? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze