fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Praca w Niemczech a rozliczanie podatku w Polsce [2023]

W tym roku na złożenie deklaracji podatkowej mamy czas do 2 maja 2023 roku.  Jak poprawnie rozliczyć się z fiskusem? Jak wypełnić PIT za rok 2021?

Gdzie płacić podatek dochodowy?

Jak powinny rozliczyć podatek roczny Opiekunki, które pracowały w 2022 roku w Niemczech? Za granicą czy w Polsce? Wszystko zależy od tego, jaka była ich forma zatrudnienia a także czy mają status rezydenta podatkowego.

W Polsce rozliczają się…

Opiekunki, które wyjeżdżają do pracy za pośrednictwem polskich agencji, zatrudnione są na podstawie umowy-zlecenia. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku,  gdy Opiekunka ma założoną działalność gospodarczą w Polsce i w ramach tego podpisuje umowę o współpracy.

Podatek w Niemczech płacą z kolei Opiekunki, które…

Pracują na podstawie Gewerbe lub umowy z niemiecką agencją pracy (na tzw. “niemieckich warunkach”). W tych dwóch przypadkach obowiązują je przepisy prawa podatkowego w Niemczech.

 

Rezydent podatkowy w Niemczech i ograniczony podatek.

Podatek w Niemczech możesz płacić jako rezydent podatkowy lub nierezydent – wówczas płacisz tzw. podatek ograniczony.

Rezydent podatkowy.

O tym, czy masz obowiązek rozliczenia podatku w Niemczech lub nie,  decyduje tzw. rezydencja podatkowa. Niemieckim rezydentem podatkowym stajesz się wówczas, gdy jesteś obywatelem tego kraju lub przebywałeś na terenie Niemiec w sposób ciągły przez co najmniej sześć miesięcy.
Drugim ważnym kryterium jest określenie ośrodka interesów osobistych. Ośrodek interesów to mieszkanie, dom, rodzina lub działalność biznesowa (np. w Polsce osiągasz największe dochody, przeprowadzasz inwestycje, masz majątek).
Innymi słowy, jeżeli przebywasz na terenie Niemiec dłużej niż 6 miesięcy, ale w Polsce pozostała rodzina i masz wykupiony np. dom z ogródkiem, wówczas nadal pozostajesz rezydentem polskim i masz obowiązek składania deklaracji. W przypadku dochodów osiąganych za granicą jesteś zobowiązana na złożenie deklaracji PIT-36.

Osoba, która nie jest rezydentem.

W świetle prawa niemieckiego osoby, które nie mają miejsca zamieszkania w Niemczech ani nie przebywają w Niemczech dłużej niż 183 dni, ale  uzyskują określony dochód krajowy zgodnie z § 49 EStG (Ustawa o podatku dochodowym), podlegają ograniczonemu podatkowi dochodowemu zgodnie z § 1 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym. Termin „ograniczony podatek“ oznacza, że naliczany jest on tylko od dochodów pochodzących z Niemiec. W Niemczech masz obowiązek  zapłacić tzw. Lohnsteuer (podatek dochodowy od osób fizycznych).

Rozliczanie podatku w Niemczech – podstawy.

Na początek warto wiedzieć, że nie wszyscy muszą składać deklarację podatkową w Niemczech. Obowiązkowe rozliczenie podatkowe dotyczy wszystkich, którzy prowadzili własną działalność gospodarczą (Gewerbe) oraz znajdują się w trzeciej klasie podatkowej. Zdarza się, że Urząd Skarbowy wysyła do podatnika  indywidualne wezwanie do rozliczenia. W pozostałych przypadkach nie ma potrzeby składania rozliczenia.
Do rozliczenia podatku z przychodów osiągniętych na terenie Niemiec będziesz potrzebować kilku dokumentów. Podstawowym dokumentem, który umożliwi ci rozliczenie dochodu z Finanzamtem (niemieckim fiskusem) jest Besondere Lohnsteuerbescheinigung.

Besondere Lohnsteuerbescheinigung to zaświadczenie o podatku dochodowym. W świetle prawa niemieckiego pracodawca musi wystawić wydruk elektronicznego zeznania podatkowego najpóźniej do 28 lutego 2022 roku. W dokumencie znajdują się informacje dotyczące o tym, jakie potrącenia dokonał pracodawca z wynagrodzenia brutto w roku 2022.

Dodatkowo podatnik oprócz Besondere Lohnsteuerbescheinigung musi przedłożyć dokumenty poświadczające otrzymanie innych dochodów, jeżeli takie osiągał. Dotyczy to między innymi wszelkiego typu zarobków i  zasiłków, które  pochodzą z Polski. Najlepiej od razu złożyć wszystkie dokumenty do urzędu, bo Finanzamt na pewno o nich nie zapomni. Gdy okaże się, że brakuje dokumentów, cała procedura odzyskiwanie podatku może się wyraźnie spowolnić.

Termin składania deklaracji podatkowej w Niemczech

W Niemczech złożenie obowiązkowej zeznania podatkowego określa się terminem „Pflichtveranlagung”, co tłumaczymy jako „obowiązek rozliczenia podatkowego”. Czas na złożenie zeznania podatkowego w Niemczech jest znacznie dłuższy niż w Polsce ostateczny termin to 31 lipca każdego roku. Oznacza to, że w tym roku deklaracje z rok 2022 należy do dostarczyć do niemieckiego urzędu skarbowego do dnia 31 lipca 2023 roku.

Deklaracja podatkowa po terminie w Niemczech

Jeżeli zapomnieliście o złożeniu deklaracji w urzędzie niemieckim nic straconego. Na szczęście możemy przedłużyć termin. W tym celu niezwłocznie w urzędzie skarbowym musicie złożyć wniosek o przedłużenie. Aby wniosek był skuteczny, prośba o przedłużenie musi być sensownie uzasadniona. Powód musi być konkretny i ważny np. związany z chorobą, przeprowadzką lub koniecznym wyjazdem służbowym.

W przypadku gdy takiej wniosku nie złożymy, musimy liczyć się z konsekwencjami. Karą za nie złożenie deklaracji w terminie jest co najmniej 25 € za każdy miesiąc, w którym nastąpiło opóźnienie.

Jaki PIT powinna złożyć opiekunka osób starszych (która nie jest rezydentem podatkowym w Niemczech)?

 • PIT – 37  –   składasz wówczas gdy pracowałaś w Niemczech za pośrednictwem polskiej agencji na podstawie umowy – zlecenia.
 • PIT-36 –  składasz gdy osiągałaś dochody w Niemczech na podstawie umowy z niemieckim pracodawcą. Do deklaracji musisz dołączyć załącznik PIT-ZG.

 

Rozliczanie podatku dochodowego za rok 2021 w Polsce (PIT-37)

Formularz PIT-11

Podstawowym dokumentem niezbędnym do dokonania rozliczenia jest formularz PIT-11, który każda Opiekunka powinna dostać od zatrudniającej ją agencji do 28 lutego 2022 roku. PIT-11 powinien przyjść pocztą, ale można odebrać go też szybciej bezpośrednio z działu kadr agencji. Agencja może również wysłać go e-mailem (zazwyczaj za elektronicznym  potwierdzeniem odbioru).

Jak wypełnić deklarację PIT-37 za rok 2022?

Dobra wiadomość jest taka, że… nie każda Opiekunka musi wypełniać deklarację. W tym roku, podobnie jak w poprzednim,  rozliczanie podatku dochodowego będzie znacznie łatwiejsze. Wszystko za sprawą usługi Twój e-PIT.

Z tej usługi w roku 2022 mogą skorzystać m.in. podatnicy, którzy otrzymali od swojego pracodawcy PIT-11 i rozliczają się na formularzu PIT-37. Usługa dotyczy zatem wszystkich Opiekunek osób starszych, które pracowały w Niemczech za pośrednictwem polskich agencji i zatrudnione były w oparciu o umowę-zlecenie.

W ramach usługi Twój e-PIT Twoje roczne zeznanie podatkowe zostanie automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową. Znajdziesz go na stronie podatki.gov.pl w zakładce Twój e-PIT.

Aby zajrzeć do swojej deklaracji, będziesz potrzebować kilku danych:

 • PESEL (alternatywnie NIP i datę urodzenia)
 • wysokość kwoty przychodu z rozliczenia za 2020 r.
 • wysokość kwoty przychodu z jednej informacji od płatników za 2022 r. (np. z PIT-11 od twojego pracodawcy),
 • wysokość kwoty nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia za 2021 r.

Możesz też zalogować się przy użyciu danych profilu zaufanego.

Czy trzeba coś jeszcze robić z deklaracją?

 • Deklarację przygotowaną automatycznie można oczywiście skorygować i zmieniać. Możesz uzupełnić je o dodatkowe ulgi czy odliczenia, wskazać organizację pożytku publicznego (OPP) czy podać lub zmienić numer rachunku, na który chcesz otrzymać zwrot nadpłaty. Po dokonaniu korekt i zmian wystarczy deklarację zatwierdzić i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).  Gotowe!
 • Jeżeli deklaracja przygotowana przez administrację rządową zgodna jest ze stanem faktycznym i nie będziesz nic już do niej dodawać (np. korzystać z ulg czy odliczeń innych poza wskazaną w usłudze ulgą na dzieci) – wówczas wystarczy ją zaakceptować bez zmian i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).
 • Jeśli z pewnych względów nie uda się przez 30 kwietnia zalogować do portalu — nic się nie stanie. Wówczas 30 kwietnia takie automatycznie przygotowane rozliczenie zostanie uznane za złożone. Bez Twojej akceptacji.

Więcej informacji na temat Twój e-PIT

PIT — wypełnienie samodzielnie deklaracji

Możesz też odrzucić przygotowane zeznanie i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. Wówczas musisz sama wypełnić deklarację. Najlepiej wykorzystać do tego  jeden z popularnych kreatorów, które przeprowadzą cię przez proces wypełniania deklaracji  krok po kroku. Można również  skorzystać z usług biura księgowego.

Deklaracje można złożyć osobiście w Urzędzie Skarbowym lub wysłać ją tradycyjną pocztą lub  za pośrednictwem systemu e-deklaracje (https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/)

PIT-37 – ważne terminy

Na koniec podsyłam kilka ważnych terminów związanych z rozliczaniem podatku za rok 2022 w Polsce.

 • 2 maja 2023 r. – ostateczny termin złożenia deklaracji podatkowej.
 • 45 dni (od daty złożenia zeznania podatkowego) ma urząd skarbowy na wysłanie ci nadpłaty podatku w przypadku, gdy formularz został wysłany  przez internet.

PIT po terminie – czynny żal

Co stanie się, jeżeli nie udało nam się złożyć deklaracji podatkowej do 2 maja? Zgodnie z ustawą z dnia 10 września 1999 r. kodeksu karnego skarbowego (Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, dalej KKS) podatnik, który nie złożył deklaracji i w terminie zostanie ukarany mandatem skarbowym. Pamiętajmy, że dotyczy to tylko osób, które mają obowiązek złożenia deklaracji np.z uwagi na to, że pobierały dochody również za granicą. W innym przypadku gdy podatnik nie korzysta żadnych odliczeń, deklaracja będzie automatycznie zaakceptowana w systemie i żadna kara nie będzie naliczona.

Na szczęście możemy uniknąć mandatu, jeżeli odpowiednio wcześniej zorientujemy się i wyślemy do Urzędu Skarbowego odpowiedni dokument nazywany czynnym żalem. W takim dokumencie informujemy o tym, jaki czyn zabroniony został przez nas popełniony, czyli zapomnieliśmy wysłać deklarację dodatkową w terminie i wyjaśniamy powody tej sytuacji. Aby czynny żal był skuteczny, musimy go wysłać przed tym, jak urząd skarbowy zorientuje się, że nie wysłaliśmy deklaracji podatkowej. Najczęściej ten czas mamy do kilka dni po terminie wysyłania rozliczeń.

 

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze