fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 26: Wzywanie pogotowia – powtórzenie

W tej lekcji powtórzymy  zwroty związanie z sytuacją awaryjną, czyli wzywaniem pogotowia. 


Zobacz lekcję z lektorem

Słownictwo i zwroty z lekcji


Oto przykładowe pytania i odpowiedzi:

Wie heißen Sie? / Wie ist Ihr Name?
Mein Name ist Magdalena Surowiec.

Was ist passiert? / Können Sie die Situation, den Unfall, den Kranken / die Kranke beschreiben? – Co się stało? / Czy może pani opisać sytuację, wypadek, chorego / chorą?

Bitte kommen Sie so schnell wie möglich. Können Sie sofort einen Rettungswagen schicken? Ein Mann ist in Ohnmacht gefallen. Eigentlich nicht… Ich glaube, er leidet unter Epilepsie. Ich weiß nicht…

Proszę przyjechać tak szybko jak to możliwe. Czy mogą Państwo natychmiast wysłać karetkę? Mężczyzna zemdlał. Tak właściwie nie… Sądzę, że cierpi na padaczkę. Nie wiem…

Ein älterer Mann / eine ältere Frau ist gefallen.
Starszy mężczyzna / starsza kobieta upadła.

Er ist 80 Jahre alt.
On ma 80 lat.

Er / sie kann sich nicht bewegen.
On / ona nie może się poruszać.

Er / sie ist nicht ansprechbar.
On / ona nie reaguje na mowę.

Er / sie ist vom Rollstuhl gefallen.
On / ona spadł/a z wózka inwalidzkiego.

Er / sie leidet an Demenz.
On / ona cierpi na demencję.

Wie sieht der Kranke / die Kranke aus? – Jak wygląda chory / chora?

Jetzt ist er ganz blass und sagt etwas Unverständliches.
Teraz jest całkiem blady i mówi coś niezrozumiałego.

Er / sie atmet nicht.
On / ona nie oddycha.

Er / sie liegt auf dem Fußboden.
On / ona leży na podłodze

Reagiert er auf die Ansprache? – Czy reaguje na mowę?

Jetzt ein wenig ja, aber er ist total verwirrt und weiß nicht, was ich sage. Er ist noch nicht zu sich gekommen.

Teraz trochę tak, ale jest totalnie zdezorientowany i nie wie, co mówię. Jeszcze nie doszedł do siebie.

Nimmt der Kranke Medikamente ein? Wenn ja, dann welche? – Czy chory zażywa lekarstwa? Jeśli tak, to jakie?

Leider weiß ich es nicht.
Niestety nie wiem.

Ja, es sind die folgenden Medikamente:
Tak, to następujące lekarstwa: …

Wie ist die Anschrift / die Adresse? – Jak brzmi adres?
Die Anschrift lautet: …

Wie ist Ihre Telefonnummer / Ihre Kontaktnummer?
Meine Telefonnummer ist…

Praktyczne zwroty:

Kommen Sie bitte so bald wie möglich. – Proszę przyjechać tak szybko jak to możliwe.
Bitte schicken Sie einen Krankenwagen! – Proszę wysłać karetkę!
Ich weiß nicht, was los ist. – Nie wiem, co się dzieje.
Ich weiß nicht, was ich tun soll. – Nie wiem, co mam robić.
Bitte beeilen Sie sich! – Proszę się pospieszyć!
Bitte helfen Sie mir! – Proszę mi pomóc!
Bitte hören Sie ganz genau zu! – Proszę dokładnie słuchać!
Bitte folgen Sie meinen Anweisungen! – Proszę wykonywać moje polecenia!

Podobne lekcje

Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 24: Wzywanie pogotowia (1)
Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 25: Wzywanie pogotowia (2)
Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 12: Lekarstwa (materiały do lekcji on line)

Czy przydała Wam się  dzisiejsza lekcja z cyklu nauka niemieckiego dla Opiekunek? Zostawcie opinie w komentarzu.

Pobierz w wersji .pdf*


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze