fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 51: Często mylone czasowniki. Teil 3

 W tej lekcji poznamy słownictwo i zwroty dotyczące błędów językowych.

Zobacz lekcję z lektorem

 

Słownictwo i zwroty z lekcji


Często mylone czasowniki

Dzisiaj poświęcę uwagę czasownikom rozdzielnym, o których wspominałam tydzień temu.

Jeśli czasownik rozpoczyna się na ab-, an-, aus-, bei-, ein-, mit-, vor-, zu- zurück-, to oznacza to, że jest czasownikiem rozdzielnie złożonym, czyli:
– przedrostek wstawiamy na koniec zdania (czyli czasownik się rozdziela)
– czasownik główny oczywiście odmieniamy
– znaczenie całego czasownika często jest zupełnie inne niż znaczenie czasownika podstawowego, np.:

machen – robić
ausmachen – wyłączać
laden – ładować
einladen – zaprosić

Przykłady z często używanymi czasownikami:

anrufen – dzwonić do kogoś
Ich rufe gleich meine Familie an. – Zaraz zadzwonię do mojej rodziny.

ausgeben – wydawać
Wir geben wenig Geld aus. – Wydajemy mało pieniędzy.

einladen – zapraszać
Jetzt laden wir keine Gäste ein. Es gibt eine Pandemie. – Teraz nie zapraszamy gości. Jest pandemia.

(sich) vorbereiten – przygotować (się)
Ich bereite mich auf die Reise vor. – Przygotowuję się na podróż.

zumachen – zamykać
Ich mache die Tür zu. – Zamknę drzwi.

zurückkommen – wracać
Ich komme in einer Stunde zurück. – Wrócę za godzinę.

 

Podobne lekcje

Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 49: Często mylone czasowniki. Teil 1
Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 18: Polecenia w trybie rozkazującym dla 2 osoby l. poj.
Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 43: Odżywianie dostosowane do stanu zdrowia / Czasowniki modalne

Czy przydała Wam się  dzisiejsza lekcja poświęcona przygotowywaniu CV po niemiecku z cyklu nauka niemieckiego dla Opiekunek? Zostawcie opinie w komentarzu.

Pobierz w wersji .pdf*


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze