fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 36: Pflegegrad

Tym razem słownictwo związane z stopniem opieki – Pflegegrade.


Zobacz lekcję z lektorem

Słownictwo i zwroty z lekcji


In Deutschland gibt es 5 Pflegegrade. – W Niemczech jest 5 stopni opieki.
Należy złożyć wniosek o taki stopień w odpowiedniej instytucji (der Medizinische Dienst), a rozpatrzą go biegli tam pracujący.

der Gutachter – biegły
der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) – instytucja niemiecka, dosłownie: „służba medyczna ubezpieczenia zdrowotnego”
der Pflegebedarf – potrzeba opieki
der Pflegebedürftige / die Pflegebedürftige – osoba wymagająca opieki (der – do mężczyzny, die – do kobiety, do obu płci taka sama forma)
die Beeinträchtigung der Selbständigkeit – uszczerbek na samodzielności

Możliwe formy pomocy:

die Pflegehilfsmittel – środki pomocy w opiece
das Pflegegeld – pieniądze na opiekę
die Wohnraumanpassung – dopasowanie obszaru mieszkalnego
der Zuschuss zum Hausnotruf – dodatek finansowy do systemu wzywania pomocy
die Kurzzeitpflege – opieka krótkotrwała
die häusliche Pflege – opieka w domu
die teilstationäre Pflege – opieka częściowo stacjonarna
die vollstationäre Pflege – opieka w pełni stacjonarna
der Zuschuss zu einer vollstationären Pflege im Altenheim oder im Pflegeheim – dodatek finansowy do opieki w pełni stacjonarnej w domu seniora lub w domu opieki

Hat Frau / Herr X einen Pflegegrad? – Czy pani / pan X ma stopień opieki?
Frau / Herr X hat den Pflegegrad 2. – Pani / pan X ma stopień opieki 2.

Podobne lekcje

Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 29: Rozmowa z lekarzem rodzinnym (materiały do lekcji on line)
Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 30: Rozmowa z lekarzem rodzinnym – terminy

Czy przydała Wam się  dzisiejsza lekcja z cyklu nauka niemieckiego dla Opiekunek? Zostawcie opinie w komentarzu.

Pobierz w wersji .pdf*


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze