fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunki | Lekcja 57: Sen i zaburzenia snu

Kolejna lekcja z cyklu pomyłek językowych.

Zobacz lekcję z lektorem

Część 1.

 

Część 2.

Słownictwo z lekcji:

Powtórka z czasowników związanych ze spaniem:

schlafen – spać
einschlafen – zasypiać
verschlafen – zaspać
ausschlafen – wyspać się

Hast du gut geschlafen? – Czy dobrze spałaś / spałeś?
Haben Sie gut geschlafen? – Czy spała pani dobrze?
Herr X / Frau X konnte gestern nicht einschlafen. – Pan X nie mógł / pani X nie mogła wczoraj zasnąć.
Ich habe heute verschlafen. – Dzisiaj zaspałam.
Hast du ausgeschlafen? – Czy wyspałaś się?
Haben Sie ausgeschlafen? – Czy wyspała się pani?

Dodajmy czasownik:
durchschlafen – przespać (np. całą noc)

Frau X schläft die Nacht nicht durch. – Pani X nie przesypia nocy.
Herr X kann die Nacht nicht durchschlafen. – Pan X nie może przespać nocy.
der Schlaf – sen
die Schlaflosigkeit – bezsenność
die Schlafstörung – zaburzenie snu
die Schlafstörungen – zaburzenia snu
Herr X leidet unter Schlafstörungen. – Pan X cierpi na zaburzenia snu.
Man sollte die Schlaflosigkeit behandeln. – Należy leczyć bezsenność

die Wachphase – faza budzenia się
Ältere Menschen haben oft Wachphasen. – Starsi ludzie mają często fazy budzenia się.

aufwachen – budzić się
Frau X wacht in der Nacht oft auf. – Pani X często budzi się w nocy.
Frau X ist in der Nacht zweimal aufgewacht. – Pani X obudziła się w nocy dwa razy.
wach liegen – czuwać / nie spać
Herr X liegt in der Nacht wach. – Pan X nie śpi w nocy.

schnarchen – chrapać
Frau X schnarcht. – Pani X chrapie.
Das Schnarchen stört beim Schlafen. – Chrapanie przeszkadza w spaniu.

die Schlafqualität – jakość snu
Im Alter leidet die Schlafqualität. – Na starość jakość snu cierpi.

schläfrig – senny
Herr X ist schläfrig gegen 20 Uhr. – Pan X jest senny około 20:00.
Bist du schläfrig? – Czy jesteś senny?
Sind Sie schläfrig? – Czy jest pan senny?

das Schlafmittel – środek nasenny
die Schlaftablette – tabletka nasenna
das Schlafmittel einnehmen – zażywać środek nasenny

Man darf nur eine Schlaftablette einnehmen. – Wolno zażyć tylko jedną tabletkę nasenną.
Dieses Schlafmittel ist verschreibungspflichtig / rezeptpflichtig. – Ten środek nasenny jest tylko na receptę.
Morgen kommt der Arzt, er wird dir / Ihnen ein Schlafmittel verschreiben. – Jutro przyjdzie lekarz, przepisze ci / panu/pani środek nasenny.
Ist dieses Medikament verschreibungspflichtig / rezeptpflichtig? – Czy ten lek jest tylko na receptę?

in der Nacht auf die Toilette gehen – w nocy chodzić do toalety
Bitte weck mich, wenn du auf die Toilette musst. – Proszę obudź mnie, jeśli musisz (pójść) do toalety.
Bitte wecken Sie mich, wenn Sie auf die Toilette müssen. – Proszę mnie obudzić, jeśli musi pan/pani (pójść) do toalety.

am Tag / tagsüber schlafen – spać w ciągu dnia
ein Nickerchen machen – zdrzemnąć się
Sie schlafen am Tag zu lange. – Śpi pan w ciągu dnia za długo.
Deswegen können Sie in der Nacht nicht schlafen. – Dlatego nie może pan spać w ciągu nocy.

sich hinlegen – położyć się
Bitte leg dich hin! – Proszę, połóż się!
Bitte legen Sie sich hin! – Proszę, niech pan/pani się położy!

zu Bett gehen – iść do łóżka
Bitte, geh zu Bett! – Proszę, idź do łóżka!
Bitte gehen Sie zu Bett! – Proszę, niech pan/pani idzie do łóżka!

Ist es dir warm? – Czy jest ci ciepło?
Ist es dir zu kalt? – Czy jest ci za zimno?
Ich hole eine Decke. – Przyniosę koc.

den Rollladen herunterlassen – opuścić roletę
Ich lasse den Rollladen herunter. – Opuszczę roletę.
die Vorhänge zuziehen – zasuwać zasłony
Ich ziehe die Vorhänge zu. – Zasunę zasłony.

der Nachttisch – stolik nocny
die Nachttischlampe – lampka nocna
Ich mache die Lampe an. – Włączę lampkę.
Dann ist es nicht zu dunkel. – Wtedy nie będzie za ciemno.
Ein Glas Wasser steht auf dem Nachttisch. – Szklanka wody stoi na stoliku nocnym.

Pobierz plik *.pdf


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Podobne
Starszy pan chory na Alzheimera sprawdza datę w kalendarzu

Jak opiekować się pacjentem z otępieniem z ciałami Lewy’ego?

Diagnoza otępienia z ciałami Lewy’ego zmienia zarówno życie pacjenta, jak i jego najbliższych. Po ustąpieniu szoku i żalu należy jak najszybciej opracować i wdrożyć długoterminowy plan opieki. Sprawdź, jak zapewnić profesjonalne wsparcie osobie cierpiącej na DLB! Zaciekawił Cię ten artykuł? Przeczytaj również:Jak rozmawiać z osobą chorą na Alzheimera?Jak karmić seniora, by się nie zakrztusił?Nocne wędrówki […]

czytaj dalej
Komentarze