fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Wjazd do Niemiec dla Opiekunek – nowe obostrzenia.

Pandemia COVID-19 i związane z nią obostrzenia w europejskich krajach dotyczą również zasad przekraczania granicy. Dla polskich Opiekunek, które wybierają się do pracy w Niemczech, mają one istotne znaczenie. Jakie wyglądają aktualne wymogi związane z wyjazdem do Niemiec i czy trzeba przechodzić kwarantannę? Odpowiadamy!

UWAGA: Śledzimy informacje i staramy się na bieżąco aktualizować dane związane z warunkami wjazdu na  teren Republiki Federalnej Niemiec. W razie wątpliwości zawsze jednak warto przed wyjazdem skonsultować się z organami organizującymi wyjazd np. agencją pośrednictwa pracy, które powinny dysponować informacjami dotyczącymi zasad wjazdu do poszczególnych landów. 

Aktualizacja na dzień 3.12.2021r.

W wyniku dużej liczby zakażeń Polska została przez Niemcy zakwalifikowana jako obszar wysokiego ryzyka. W praktyce od 5 grudnia br. zostaną wprowadzone kolejne obostrzenia dotyczące wjazdu do Niemiec.

W odpowiedzi na stale rosnącą liczbę zakażeń COVID-19 Rząd Federalny postanowił wprowadzić daleko idące ograniczenia na terenie całego kraju.

Obszary wysokiego ryzyka obowiązują dla kraju, gdzie wskaźnik zakażeń na 100 000 mieszkańców w przeciągu 7 dni znacząco przekracza liczbę 100.

Niestety Polska znalazła się w grupie krajów wysokiego ryzyka i od niedzieli5 grudnia 2021, wprowadzone zostają następujące obostrzenia:

 • wjeżdżając na teren  Niemiec wymagane jest przedstawienie dowodu szczepienia, potwierdzenie statusu ozdrowieńca lub negatywnego testu antygenowego (ważnego maksymalnie 24 godz.) bądź test PCR (ważny maksymalnie 72 godz.)
 • konieczna jest rejestracja wjazdu do Niemiec przy pomocy formularza na stronie internetowej: https://www.einreiseanmeldung.de/#/
 • trzeba liczyć się z kontrolą rejestracji wjazdu przed podróżą oraz przy wjeździe.
 • obowiązek 10-dniowej kwarantanny (możliwe zwolnienie od pierwszego dnia dla osób
  z dowodem szczepienia lub potwierdzeniem statusu ozdrowieńca

 

 • Kiedy ominą Cię obostrzenia:

–        brak konieczności rejestracji wjazdu w przypadku przejazdu tranzytowego

–        brak konieczności rejestracji wjazdu i kwarantanny dla osób przekraczających granicę regularnie z powodów zawodowych lub edukacyjnych

–        brak konieczności przedstawienia dowodu szczepienia, potwierdzenia statusu ozdrowieńca lub negatywnego testu w przypadku ruchu przygranicznego poniżej 24 godz.

 

Przyjazd do Niemiec bez odbycia kwarantanny zasadniczo możliwy jest tylko w następujących przypadkach:

 • Gdy posiadasz negatywny wynik testu covidowego. Pamiętaj jednak, iż tzw. szybkie testy antygenowe muszą spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia i muszą być wykonane najwcześniej na 72h przed przyjazdem do Niemiec – przy testach PCR lub na 48h – przy testach antygenowych. Czas liczony jest od chwili pobrania próbki, a nie od otrzymania wyniku. Wynik testu musi być w jęz. niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim. Testy w języku polskim są uznawane, jeżeli towarzyszy im odpowiednie tłumaczenie.
 • Gdy jesteś zaszczepiona, a od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE minęło 14 dni.
 • Jeśli jesteś Ozdrowieńcem, a od wyzdrowienia minęło 28 dni, ale nie minął jeszcze okres 6-miesięcy po przebyciu choroby. Posiadanie statusu ozdrowieńca dokumentuje Unijny Certyfikat COVID-19 (Unijnego Certyfikatu COVID-19).

 

Aktualizacja na dzień 23.08.2021r.

W Niemczech wprowadzono zasadę 3G pochodzącą od słów:

Genesen  – Ozdrowieniec /  Geimpft – Zaszczepiony / Getestet – Przetestowany,

Oznacza ona, że każdy kto został dwukrotnie zaszczepiony, poddał się badaniu, lub jest ozdrowieńcem może w dużej mierze poruszać się swobodnie w miejscach publicznych. Przez długi okres ludzie w Niemczech byli zdezorientowani mnogością zasad dotyczących COVID-19. Zasada 3G wprowadzona w poniedziałek 23 sierpnia porządkuje reguły i wymogi dla osób przebywających w Niemczech.

Zgodnie z zasadą 3G tylko osoby spełniające powyższe kryteria mogą swobodnie wejść do restauracji, kin, salonów fryzjerskich, na siłownie, baseny, do hal sportowych, na wydarzenia masowe, czy też do hoteli. Przepisy dotyczą także wizyt w szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych czy też w domach opieki. Także ci , którzy planują pobyt w hotelu musza przedstawić negatywny wynik testu, który należy powtarzać co trzeci dzień pobytu. Kraje związkowe mogą zawiesić obowiązywanie tych przepisów kiedy siedmiodniowa zapadalność w danym landzie utrzymuje się na stałym poziomie poniżej 35 nowych zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. Nadal obowiązkiem każdego bez względu na to czy jest zaszczepiony, wyleczony czy przebadany jest zachowanie dystansu i noszenie maseczek podczas zakupów i w środkach transportu publicznego. Presja na niezaszczepionych wzrośnie jeszcze bardziej od 11 października, wtedy skończą się bezpłatne testy na obecność Korona wirusa, które teraz bez problemu można zrobić w wielu miejscach.

Aktualizacja na dzień 01.08.2021r.

Po raz kolejny zmieniły się zasady wjazdu na terytorium Republiki Federalnej Niemiec. Według nowych przepisów osoby, które nie posiadają Unijnego Certyfikatu COVID-19, czyli dowodu potwierdzającego szczepienie przy przekraczaniu muszą okazać negatywny wynik testu na koronawirusa. Zasady obowiązują przy przekraczaniu granicy drogą lądową, powietrzną i morską.

 • Wyniki tekstu na COVID-19 muszą być aktualne. Badanie powinno być wykonane maksymalnie 48 godzin przed wjazdem do Niemiec. Liczy się godzina pobrania próbki.
 • Dokument nie może być w j. polskim. Przy przekraczaniu granicy musimy posiadać przetłumaczoną wersję dokumentu. Na granicy niemieckiej będą honorowane dokumenty w języku niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim.

Kontrole są wyrywkowe, ale nieprzestrzegania przepisów może poważnie odbić się na kieszeni. W Hamburgu osoba przyłapana na wjeździe do miasta obszaru zagrożonego, bez zgłoszenia przyjazdu może zapłacić grzywnę w wysokości 300 euro. W Nadrenii Północnej-Westfalii za niezastosowanie się do obowiązku kwarantanny można zapłacić nawet 10 000 euro grzywny. Maksymalna grzywna dla osoby, która po przyjeździe pójdzie do pracy bez przechodzenia kwarantanny może zapłacić nawet 25 000 euro.

Nowe przepisy nie mają zastosowania do:

 • osób zaszczepionych (co najmniej 14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczone w UE) – powinny posiadać Unijny Certyfikat COVID-19.
  ozdrowieńców (28 dni-6 miesięcy po chorobie) – powinny posiadać Unijny Certyfikat COVID-19.
 • dzieci do 12. roku życia,
 • pracowników transgranicznych,
 • osób przewożących zawodowo ludzi lub towary,
 • osób wjeżdżających do Niemiec w ramach małego ruchu granicznego (do 24 godzin).

Szczegółowe zasady mogą różnić się w zależności od landu.  Listę linków do stron landów informujących o przepisach znajdziesz  na dole artykułu.

Przed wyjazdem wypełniamy deklarację

Do tej pory wyjazd do Niemiec nie był objęty ściślejszą kontrolą. Jednak sytuacja zmieniła się po 8 listopada. Zgodnie z nowymi wytycznymi przed przybyciem do Niemiec trzeba  najpierw  na stronie www.einreiseanmeldung.de wypełnić tzw. cyfrową deklarację wjazdu. Dotyczy to wszystkich podróżnych, którzy przebywali w strefie ryzyka w ciągu ostatnich 10 dni (w tym Polsce).

W deklaracji wyjazdu podaje się podstawowy zestaw danych takich jak: kraj, z którego się wyjeżdża do Niemiec, datę i środek transportu oraz pozostałe dane  osobowe, które wymagane są w formularzu lokalizacji – Aussteigekarte. Zebrane w ten sposób dane są wysyłane do odpowiedniego Gesundheitsamt (urząd ds. zdrowia), w który będzie potem kontrolował przebieg kwarantanny.

Po wypełnieniu i wysłaniu deklaracji otrzymujemy potwierdzenie w pliku PDF. To potwierdzenie najlepiej od razu wydrukować w dwóch egzemplarzach. Trzeba mieć je przy sobie w momencie przekraczania granicy. Jeżeli nie masz możliwości wypełnić zgłoszenia w wersji elektronicznej w wyjątkowych przypadkach jest ono możliwe w wersji papierowej. Specjalnie dla was przygotowaliśmy oba formularze w dwóch wersjach j. niemieckim i polskim. Wpisanie błędnych danych może być ścigane jako wykroczenie administracyjne i grozi grzywną do 25 000 EUR.

Formularz lokalizacji do pobrania

Formularz w j.niemieckim | Formularz w j.polskim 

10-dniowa kwarantanna lub aktualny negatywny wynik testu

W Niemczech w musimy poddać się kwarantannie.  Obowiązuje ona w większości landów w Niemczech w wymiarze 10 dni.  W landzie Meklemburgia-Pomorze Przednie kwarantanna wynosi 14 dni kwarantanny.

Informacja Nadrenii Północnej-Westfalii: 20 listopada 2020 r. Decyzją Wyższego Sądu Administracyjnego w Münster zawieszono istotne elementy obecnych przepisów wjazdu Corona dla Nadrenii Północnej-Westfalii. W związku z tym przepisy rozporządzenia nie są obecnie stosowane.  Szczegółowe informacje: https://www.mags.nrw/corona-einreiseverordnung

W czasie kwarantanny nie wolno wychodzić z domu lub mieszkania i przyjmować gości. Naruszenia zasad kwarantanny mogą być karane grzywnami. Po 5 dniach możliwość wcześniejszego zakończenia obowiązku kwarantanny po negatywnym wyniku tekstu wykonanym po przyjeździe w miejscu wskazanych przez Gesundheitsamt.
W niektórych krajach związkowych istnieje możliwość zwolnienia z kwarantanny pod warunkiem, że dysponuje się aktualnym i negatywnym (zrobiony do 48 przed wyjazdem) testem na COVID-19. W tym momencie brane pod uwagę są jedynie dwa rodzaje testów

 • testy PCR wykonywane na terytorium UE – z obowiązkowym z zaświadczeniem w języku niemieckim, angielskim lub francuskim
 • testy antygenowe pod warunkiem, że spełniają minimalne kryteria zalecane przez WHO (czułość 80% i z podaniem producenta testu) – z zaświadczeniem w języku niemieckim, angielskim lub francuskim.

Co zmienia się dla Opiekunek?

Przepisy są pewnym utrudnieniem i wydłużają czas, który upływa od przekroczenia granicy do rozpoczęcia pracy. Opiekunka, która wyjeżdża do pracy na własną rękę musi odbyć 10- dniową kwarantannę lub zaprezentować wyniki testów opłaconych przez siebie.
Sytuacja znacznie lepiej przedstawia się, gdy wyjeżdża się za pośrednictwem sprawdzonej i dobrej agencji pracy. Z danych przez nas zebranych wynika, że wiele agencji pracy oferuje własny dowóz busem, a także przed wyjazdem na kontrakt wywiad epidemiologiczny i bezpłatny test Covid-19. Pozwala to na zwolnienie z wymogu kwarantanny w niektórych niemieckich landach.

Przydatne linki:

 • Serwis niemieckiego Ministerstwa Zdrowia: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/
 • Serwis polskiego MZ dotyczący SARS-CoV-2 w Niemczech: https://www.gov.pl/web/niemcy/informacje-dot-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa-sars-cov-2-w-niemczech
 • Elektroniczna deklaracja wjazdu: www.einreiseanmeldung.de

Strony poszczególnych landów z informacjami o aktualnych przepisach:


utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Podobne

Wjazd do Niemiec dla Opiekunek – nowe obostrzenia.

Pandemia COVID-19 i związane z nią obostrzenia w europejskich krajach dotyczą również zasad przekraczania granicy. Dla polskich Opiekunek, które wybierają się do pracy w Niemczech, mają one istotne znaczenie. Jakie wyglądają aktualne wymogi związane z wyjazdem do Niemiec i czy trzeba przechodzić kwarantannę? Odpowiadamy! UWAGA: Śledzimy informacje i staramy się na bieżąco aktualizować dane związane […]

czytaj dalej
Komentarze